Stängd

14 - 15 marsSkellefteå, Scandic Hotel

Välkommen till ProcessIT-dagen 2017

Vi har stängt "siten" för anmälningar men tar emot anmälningar via mail till anjo@cs.umu.se fram till den 13 mars.

Praktiska frågor

MIDDAG: För de som önskar och för de som väljer att övernatta anordnar vi en middag på tisdag kväll 14 mars. Ange i anmälan om du önskar delta vid middagen och eventuella matallergier.

POSTER och PITCH: Ange även i anmälan om du önskar delta med poster och/eller pitcha ditt projekt.

HOTELL: Hotell bokar ni själva, förslagsvis på Scandic hotell i Skellefteå

Stängd

Talare

John Lindström, Per Levén
ProcessIT Innovations

Introduktion

Genom digitaliseringens fortsatt stora påverkan på vår basindustri har ProcessIT alltmer fokuserat på de större tekniktrenderna och de sätt som dessa i grunden tycks vara på väg att förändra de industriella värdekedjorna. Under detta pass ges en introduktion till dagen med utgångspunkt i detta fokus.   

Läs mer

Christer Berg
Ordf Dataföreningen och trendspanare

Fem megatrender som driver digitaliseringen

Läs mer

Mikael Haglund
CTO, IBM Sverige

IBM:s Marknadstrender, Watson och Artificiell intelligens

Läs mer

Anders OE Johansson
CEO Processindustriell IT och Automation (PiiA)

Regeringens digitaliserings‐ och nyindustrialiseringsstrategi

Läs mer

Jonas Arvidsson
Marknadsstrategichef SCA Skog

Hur Skogsvinge förändrar skogsbruket

De senaste åren har ny teknik och mer avancerade analyser kommit på bred front inom skogsbruket. Det skapar förutsättningar för att mer effektivt arbeta i skogen men framför allt högre kundnöjdhet hos skogsägare och processindustri.  

Läs mer

Pär-Erik Martinsson
Projektledare automation FindIT

Ny metod för mesaombränning

Förstudiens syfte är att undersöka ett nytt, alternativt sätt för att uppnå kapacitetsökning för mesaombränning. Tanken är att byta ut den konventionella, bränsleeldade mesaugnen mot en gasplasmadriven kalcineringsreaktor och en kombinerad tork- och ångsläckarenhet. Fördelar med den nya tekniken gentemot konventionell bränsleeldad roterugn är högre energieffektivitet, snabbare process med bättre styrbarhet och betydligt kompaktare processutrustning. Dessutom är processen helt oberoende av olja eller andra fossila bränslen.

Läs mer

Tommy Höglund
Process Manager Acreo

Smarta förpackningar

Tommy Höglund works with business development at Acreo Swedish ICT, Printed Electronics department and as the manager for the commercialisation project, Printed Electronics Arena. Tommy will discuss novel technologies for intelligent packaging, presenting some new R&D findings in digital cellulose, how can labels, primary and secondary packaging be charged with printed electronics to influence and improve manufacturing, logistics, product performance and consumer interaction?

Läs mer

Finn Frisch
Data Ductus

​Industriell IoT - strategier och principer

Presentation av rön från IoT-undersökning bland process- och tillverkande företag samt strategier och principer för IoT-utmaningen.

Läs mer

Eva Pétursson
FoU-chef, SSAB

Smart stål

Visionen med SSAB Smart Steel är att närma sig ”Internet Of Materials”. Där varje del, i produktionskedja och användarfas, har tillgång till- och bidrar med- relevant data.

Läs mer

Derny Häggström
Oryx Simulations

Processutveckling med stöd av simulering

Läs mer

Jenny Greberg
Biträdande professor, LTU

SIMS - Sustainable and Intelligent Mining Systems

Läs mer

Erik Willén
Processledare digitalisering Skogforsk

3D-data i skogen för ökad automation och effektivitet

Mobila sensorer gör sitt intåg i skogen och nya möjligheter dyker upp vad gäller både ökad skonsamhet och produktion. Samtidigt ökar användandet av skördardata för detaljerade produktprognoser även över den stående skogen. Hur kan dessa ökande dataflöden öppna upp för uppdaterade processflöden?

Läs mer

Sara Lindahl
Projektledare, Adopticum

Le mot kameran - Möjligheterna med digitalisering och optisk mätteknik

Optisk mätteknik är ett teknikområde som har stor betydelse för processindustrins konkurrenskraft. Teknikutvecklingen sker fort vilket har medfört att det ständigt kommer nya sensorer på marknaden som är mer noggranna, billigare och öppnar upp för helt nya tillämpningar. Kom och lyssna på konkreta exempel på hur man kan använda optisk mätteknik och inspireras av ny teknik.

Läs mer

Eilert Johansson
Projektledare RISE ICT/SICS

PIMM - Pilot for Industrial Mobile communication in Mining

Framtiden finns i Kankberg och är nästan redo att spridas utanför gruvan! Mobilnät i gruvor skapar förutsättning för innovation, men visar också på kommande komplexitet med stora mängder uppkopplade prylar i industriella processer. PIMM projektet visar hur morgondagens industriella uppkoppling kommer fungera, men visar också på de utmaningar som kommer med system som ska samverka med andra system.

Läs mer

Team ProcessIT
anjo@cs.umu.se